Het beroep van leraar wiskunde

Wie leerkracht wiskunde wil worden, begint aan een bijzondere moeilijke, maar leerrijke zoektocht. Met passie de gave om op een logische, abstracte manier te redeneren aan leerlingen overbrengen en met hen een wereld van patronen, structuren en formules ontdekken, is jouw opdracht. De maatschappelijke rol van de leraar wiskunde mag niet onderschat worden, de leraar wiskunde is de eerste kennismaking met abstracte redeneringen in het secundair onderwijs en bijgevolg is hij dé schakel om leerlingen te motiveren om later een wetenschappelijke of technische richting aan te vatten. Daarnaast is wiskunde het vak bij uitstek om leerlingen scherp, kritisch, logisch, zelfstandig en onderzoekend te leren redeneren.

In tegenstelling tot wat soms weleens gedacht wordt, kiezen niet alle wiskundestudenten voor een job in het onderwijs. Onze afgestudeerden vinden hun weg in een brede waaier van beroep en ongeveer 25% komt daarbij in het onderwijs terecht. Te weinig: er is een bijzonder groot tekort aan universitair opgeleide leraars wiskunde.

Wie goed kiest, staat na het afstuderen als Master meteen voor de klas

Wie leraar wiskunde wil worden in de 2de en 3de graad van het ASO, TSO of KSO, moet daarvoor een vereist diploma hebben in combinatie met een bewijs van pedagogische bekwaamheid. Het vereist diploma haal je met je Master Wiskunde, het bewijs van pedagogische bekwaamheid kan je behalen door de Specifieke Lerarenopleiding (SLO) te volgen aan de VUB. Die SLO kan je op twee manieren halen, via een apart jaar na je masteropleiding of versneld als je voor de afstudeerrichting onderwijs kiest:

Specifieke lerarenopleiding (60 SP)

De Specifieke lerarenopleiding omvat 60 SP en duurt bijgevolg 1 jaar. Dit jaar omvat ongeveer de helft theoretische vakken waarbij je wordt geschoold tot leraar wiskunde. Hierbij krijg je een theoretisch kader om te handelen als leraar wiskunde aangereikt door de domeinen van de pedagogie, de onderwijskunde en de vakdidactiek wiskunde (de wetenschap over hoe je wiskunde geeft) te bestuderen. De andere helft gaat naar een praktijkcomponent. Dit is ofwel een goed opgebouwd stagetraject (eerst observeren, dan participeren en dan helemaal zelfstandig voor de klas staan) dat onder begeleiding wordt afgewerkt, ofwel kan je kiezen om de praktijkcomponent af te werken als Leraar-In-Opleiding (LIO). Als LIO doe je geen stage, maar sta je zelfstandig voor de klas en verdien je ook een loon. Jouw tewerkstelling wordt dan als praktijkcomponent meegerekend.

Master Wiskunde - afstudeerrichting Onderwijs

Wie voor de afstudeerrichting Onderwijs kiest in zijn masteropleiding, heeft een serieus streepje voor: deze afstudeerrichting versnelt aanzienlijk het afronden van de SLO, doordat zogoed als alle theoretische vakken van de lerarenopleiding ingedaald worden in het masterprogramma. De theoretische vakken die niet ingedaald werden, kunnen in het 3de Bachelorjaar ook in het flexibel deel van de Bacheloropleiding gekozen worden. Na het afstuderen als Master Wiskunde - Onderwijs kan je meteen voor de klas gaan staan als je voor de LIO-loopbaan kiest. Hierbij verdien je wel iets minder dan een 'volwaardige' leraar, tot je het diploma van leraar behaalt. Wie zich nog wat onzeker voelt in het lesgeven of om praktische redenen niet aan een LIO-baan kan beginnen (opgelopen studievertraging, bijstuderen,...)  kan er nog steeds voor opteren om via een halfjaar extra een begeleid stagetraject af te ronden.

Meer informatie

Menu