Onderzoekend, creatief & spannend

Je kent wiskunde natuurlijk van de middelbare school. Maar die wiskunde is slechts een klein deel van een uitgebreide wetenschap met vele toepassingen. Op de universiteit word je uitgedaagd om  te kijken naar de samenhang en structuur in de wereld achter getallen en formules. Die wereld van de "mooie wiskunde" is ook een wereld van bewijzen en stellingen waar via abstracte redeneringen absolute waarheden aangetoond worden. Fundamentele en toegepaste wiskunde vind je overal terug. Je ziet het niet, maar je cd-, dvd- en mp3-speler zitten vol geavanceerde wiskunde. Wiskundige codes zorgen ervoor dat jij je favoriete muziek zonder vervormingen en ruis kunt beluisteren. De getaltheorie wordt gebruikt bij de beveiliging -met onkraakbare codes- van bankpassen, internet en mobiele telefonie. En wat we nu fundamentele wiskunde noemen, wordt misschien volgend jaar al toegepast. Wiskunde is een creatief en spannend vakgebied dat constant in beweging is.

Van abstract tot toegepast

Wiskunde is een breed wetenschapsgebied met veel subdisciplines. Deze variëren van heel abstract, zoals logica, algebra, meetkunde en analyse, tot toegepast zoals numerieke wiskunde of financiële wiskunde. De grenzen tussen deze gebieden zijn vaak moeilijk te trekken, vandaar dat wiskundigen van veel gebieden op de hoogte moeten zijn.

Een zorgeloze toekomst

Wie het masterdiploma Wiskunde behaalt heeft nadien zicht op een prachtige toekomst. De werkeloosheidsgraad is bij elk arbeidsmarktonderzoek bij één van de laagsten en situeert zich rond de 0%. Ook loonenquêtes plaatsen wiskundigen steevast bovenaan. Wiskundigen vinden hun weg in de financiële sector, in de industrie bij de researchafdeling, in IT-bedrijven, in het academisch onderzoek en in het onderwijs.

Is wiskunde iets voor jou?

Wiskunde is iets voor jou als je…

Menu